Tin tức

25/10/2021

Lô dầm thép xuất đi Úc tháng 10/2021

z2875994407454_67e779cc45d067acda1c1b1e4905e641

z2875994414921_14cc8b739de2ebbcd625c607c190449b

z2875994424851_6c9b32b56b4defc00c04432cae029e52

z2875994438584_499615e532890fd894f216369f570e43

z2875994445021_208a88fc0177b30bf47453fe954a301a

z2875994453233_9a9e66aae87b040f260289763a4874c5

z2875994463468_62c843575da46e7a5523ccba22888633

z2875994478023_92c1c5377425c80df226a19d8e2b04d9

z2875994484825_57817509da5ac2fce7d0632ea9a87a3f

z2875994490440_22ec868244ee2b7918c88cedede60fb7

z2875994400851_729900b0b9517b512707936399711a8b

 

Xin cảm ơn khách hàng đã tin tưởng lựa chọn dịch vụ mạ kẽm nhúng nóng Vylagal.

Hotline 0941 03 03 03