Liên hệ

Liên hệ

Dịch vụ của chúng tôi chuyên nghiệp và trải qua 10 năm kinh nghiệm với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và được trang bị đầy đủ kĩ năng.

Thông Tin Liên Hệ

MR. HUỲNH TẤN ĐOÀN – TRƯỞNG PHÒNG BÁN HÀNG – 0941 03 03 03

PHÒNG BÁN HÀNG : 0274 3652 874

PHÒNG KẾ TOÁN : 0274 3652 870 – 0274 3652 875

PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ : 0274 3652 873

PHÒNG KỸ THUẬT : MR. LÊ KIM THANH – GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT 0985 96 69 79

Địa chỉ: Lô K2, Đường N2, KCN Nam Tân Uyên, P. Khánh Bình, TX Tân Uyên, T. Bình Dương, Việt Nam.

Tel : 0274 3652 870 – Fax : 0274 3652 871

Website : www.vylagal.com

Email : sales@vylagal.com

Hotline 0941 03 03 03