Chất Lượng & Kiểm Tra Chất Lượng

1. Chất lượng: Để tạo nên những sản phẩm chất lượng, phục vụ cho mọi nhu cầu của khách hàng, nguyên liệu được sử dụng sẽ đóng vai trò hàng đầu. Ý thức được vấn đề này, chúng tôi sử dụng loại kẽm chất lượng cao (Special High Grade Zinc) do các nước phát triển […]

26/07/2018 Chili System

Xem thêm