Chili System

Username System

Nguyên Lý Của Mạ Kẽm Nhúng Nóng

1. Bản chất của ăn mòn: Ăn mòn thực chất là một quá trình điện hóa. Nó xảy ra vì sự khác biệt về điện thế giữa các kim loại khác nhau, hoặc giữa các khu vực nhỏ trên 1 bề mặt kim loại có sự hiện diện của chất điện phân. Sự khác biệt […]

26/07/2018 Chili System

Xem thêm
Hotline 0941 03 03 03