CN CÔNG TY TNHH VỸ LÂM - Mạ kẽm nhúng nóng chuyên nghiệp

Sản phẩm mạ


      Sản phẩm mạ của VYLAGAL có mặt trong hầu hết các ngành kinh tế trọng điểm: xây dựng, cầu đường, điện, viễn thông, hàng hải, đóng tàu...Với những chi tiết có kích thước lớn bệ mạ, VYLAGAL vẫn có thể mạ tốt.