CN CÔNG TY TNHH VỸ LÂM - Mạ kẽm nhúng nóng chuyên nghiệp
vylagal(2).jpg

Liên hệ

Gửi Email bài này: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


VYLAGAL - Chi Nhánh Công ty TNHH VỸ LÂM.

Lô K2, Đường N2, KCN Nam Tân Uyên, Phường Khánh Bình, Thị Xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

 

Kỹ thuật:

  • 0941 03 03 03 - Mr Đoàn 

Kinh Doanh:

  • +84 (0) 274 3652 874

Kế Toán:

  • Tel :  +84 (0) 274 3652 870 - 875
  • Fax : +84 (0) 274 3652 871

Hành Chánh :

  • +84 (0) 274 3652 873

Gửi Email

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.