CN CÔNG TY TNHH VỸ LÂM - Mạ kẽm nhúng nóng chuyên nghiệp

Thiết kế thép

Nguyên tắc quan trọng nhất trong thiết kế mạ kẽm là việc trao đổi thông tin giữa người thiết kế, người chế tạo và người mạ trong cả quá trình. Trao đổi thông tin với người mạ kẽm trước khi sản xuất chi tiết có thể giúp tối ưu hóa thời gian quay vòng, tối thiểu hóa chi phí và đảm bảo chất lượng lớp mạ. Bộ ba thông tin này có thể hạn chế các lỗi không mong muốn trong quá trình thực hiện.

                               moilienheDFG

Ảnh hưởng của thép đến chất lượng lớp phủ kẽm

Các nguyên tắc chung khi thiết kế thép cho Mạ kẽm nhúng nóng

Một số thiết kế cơ bản

Thổi lỗ cho 1 số sản phẩm điển hình :

           - Lan can

           - Giàn tam giác dạng hộp

           - Giàn ống 80mm và lớn hơn

           - Cột ống, dầm, đèn đường và cột tín hiệu

           - Các sản phẩm dạng hộp

           - Thanh ram đơn

           - Các sản phẩm khép kín và khép kín một phần

           - Lỗ thoát kẽm

Các lưu ý về hàn cho thép Mạ kẽm nhúng nóng:

            - Hàn trước khi mạ

            - Hàn sau khi mạ

Treo hàng