CN CÔNG TY TNHH VỸ LÂM - Mạ kẽm nhúng nóng chuyên nghiệp
1.jpg

Hàn đinh tán

Nếu đinh tán mạ được hàn lên các bề mặt mạ thì cần phải loại bỏ lớp kẽm mạ ở đầu đinh tán và trên bề mặt mà nó được hàn lên. Nếu đầu đinh vẫn còn kẽm thì kim loại hàn có thể sẽ bị loại bỏ khỏi mối nối do kẽm bốc hơi khói bề mặt khép kín.

Đinh tán có hai đầu phẳng, mạ hay không mạ, đều không thể hàn vào bề mặt mạ bởi vì các lớp hợp kim trong lớp mạ kẽm sẽ đóng vai trò như là một bề mặt có khả năng chịu ma sát thấp và nhiệt độ không đủ khi mài.  Sử dụng các đinh tán nhọn sẽ giúp giải quyết vấn đề ma sát khi hàn đinh tán vào các bề mặt mạ. Tốt nhất là nên sử dụng đinh tán nhọn có một góc là 120º. Sự hiện diện của lớp mạ kẽm trên đinh tán làm tăng thời gian hàn.