CN CÔNG TY TNHH VỸ LÂM - Mạ kẽm nhúng nóng chuyên nghiệp
1.jpg

Hàn Ôxi Acetylen

Mọi loại thép mạ kẽm nhúng nóng đều có thể hàn bằng ôxy acetylene. Việc chuẩn bị để hàn cũng tương tự như hàn thép không mạ. Bởi vì cần phải hàn với tốc độ chậm để đưa các mép nối đến nhiệt độ nóng chảy, lượng nhiệt tăng thêm khiến cho lớp mạ kẽm bị ảnh hưởng trên diện tích rộng hơn so với các quy trình hàn nhanh khác. Để đạt được kết quả tốt nhất, nên đưa que hàn tới lui, để tạo ra một mối hàn gợn sóng. Kích cỡ của van phỉa tương tự với van sử dụng hàn théo không mạ về độ dày. Không nên nung chảy các vết hàn bằng lửa thêm lần nữa để làm đẹp bề ngoài bởi việc này sẽ làm thất thoát lớp mạ kẽm.