CN CÔNG TY TNHH VỸ LÂM - Mạ kẽm nhúng nóng chuyên nghiệp
tru antenne.jpg

Hàn hồ quang kim loại khí (GMAW)

Hàn hồ quang kim loại khí hay còn gọi là hàn MIG là một kỹ thuật hàn bán tự động toàn diện đặc biệt phù hợp với việc hàn các vật liệu mỏng (<13mm).

Tốc độ hàn cho GMAW thường chậm hơn đối với các bề mặt mạ. Tốc độ chậm này cho phép kẽm có đủ thời gian để nóng chảy trước chậu hàn. Điện cực tăng lên được cấp cho điện cực hàn có thể giúp nung chảy các lớp kẽm có độ dày lớn.

Độ sâu hàn sẽ giảm đi khi hàn thép mạ. Khi thực hiện hàn đối tiếp thì cần phải có các khe hở lớn hơn. Có thể đạt được độ sâu đồng đều khi để mũi hàn di chuyển từ bên nọ sang bên kia khi hàn đối tiếp trên mặt phẳng. Nếu hàn thép mạ sử dụng khí bảo vệ CO2 thì sẽ bị bắn xỉ nhiều hơn. Việc hình thành các phân tử xỉ tỷ lệ thuận với độ dày của lớp kẽm. Do đó, sự hình thành của lớp xỉ sẽ nhiều hơn đối với thép mạ nhúng nóng so với thép tấm mạ liên tiếp.

Các phân tử hàn có thể dính vào bề mặt thép khiến cho bề mặt không sáng. Sử dụng hỗn hợp loại bỏ xỉ hàn có chứa graphit, xăng hay silicon trước khi hàn có thể hạn chế xỉ hàn bị dính. Các hỗn hợp này giúp chải sạch xỉ hàn một cách dễ dàng sau khi hàn.

Tăng nhiệt độ, giảm tốc độ hàn, và sử dụng khí bảo vệ argon CO2 khi hàn GMAW có thể có hồ quang hàn ổn định hơn và lớp hàn mịn màng hơn và hạn chế thất thoát xỉ hàn và kẽm.