CN CÔNG TY TNHH VỸ LÂM - Mạ kẽm nhúng nóng chuyên nghiệp
1.jpg

Các lưu ý về hàn cho thép Mạ kẽm nhúng nóng:

Đối với các loại cọc, gậy, Lincoln Electric’s Fleetweld 35 LS (AWS E 6011) là khá phù hợp để tạo ra một lớp mạ có độ dày gần bằng với độ dày lớp mạ của các vùng thép mạ không hàn xung quanh nhưng với điều kiện đây là thép không gỉ, là thép không có nồng độ silicon cao (giữa 0.04% & 0.15% hoặc > 0.25%). Đối với các hồ quang hàn dưới nước, vật liệu hàn thường có lớp mạ kẽm có độ dày bằng với độ dày lớp mạ kẽm ngoài thép thông thường. 

- Hàn trước khi mạ.

- Hàn sau khi mạ.