CN CÔNG TY TNHH VỸ LÂM - Mạ kẽm nhúng nóng chuyên nghiệp
tru antenne.jpg

Thổi lỗ cho 1 số sản phẩm điển hình : Lỗ thoát kẽm

                                                 lothoatkem

-    Khi sử dụng nắp đậy, các góc thường được cắt lỗ để làm lỗ thoát kẽm. Khi không thể cắt góc ở nắp, nên tạo các lỗ có đường kính ít nhất 13mm trên nắp gần góc nhất có thể.

-   Để đảm bảo các dung dịch chảy thông suốt trong sản phẩm, các nẹp, đệm và giằng nên cắt ít nhất 19mm.

-    Tạo các lỗ có đường kính ít nhất 13mm ở các nắp chóp của các sản phẩm dạng ống để kẽm lỏng có thể chảy vào được trong quá trình nhúng vào bể mạ và thoát ra khi rút ra.

-    Có thể đặt các lỗ có đường kính ít nhất 13mm trên vách cách nắp chóp khoảng  6mm. Để thoát kẽm được, nắp chóp phải có lỗ gần với các góc bên trong nhất có thể.