CN CÔNG TY TNHH VỸ LÂM - Mạ kẽm nhúng nóng chuyên nghiệp
1.jpg

Thổi lỗ cho 1 số sản phẩm điển hình : Thanh ram đơn

                                      ramdon

Đầu nhỏ A nên để mở hoàn toàn.

Nắp chóp của cột:

      1. Tốt nhất là nên để sản phẩm hở hai đầu.

     2.   Để có thể thay thế được cho nhau, các lỗ hở hình bán nguyệt, dạng khe và lỗ tròn phải bằng 30% diện tích của đường kính bên trong của ống ở cuối thanh ram cho các đường kí80mm. Lỗ hở phải bằng 45% diện tích ống ở cuối thanh ram nếu đường kính bên trong nhỏ hơn 80mm.