CN CÔNG TY TNHH VỸ LÂM - Mạ kẽm nhúng nóng chuyên nghiệp
tru antenne.jpg

Thổi lỗ cho 1 số sản phẩm điển hình : Các sản phẩm dạng hộp

Hình dưới cho thấy vị trí của các lỗ và góc kết nối và chúng phải cùng nằm trên một mặt phẳng. Dùng các công thức dưới đây để tính ra kích cỡ của các lỗ.

                                        hop

Miếng đệm bên trong

  • Không gian ít nhất là 910 mm

Các phần dạng hộp: H = chiều cao mặt cắt; W = chiều ngang mặt cắt.

-       Nếu (H + W) ≥ 610 mm, diện tích của lỗ, cộng với phần góc cắt, nên bằng 25% diện tích mặt cắt ngang của hộp (Diện tích = H x W).

-       Nếu 410 ≤ (H + W) < 610 mm, diện tích của lỗ, cộng với phần góc cắt, nên bằng 30% diện tích mặt cắt ngang của hộp.

-       Nếu 200 ≤ (H + W) < 410 mm, diện tích của lỗ, cộng với phần góc cắt, nên bằng 40% diện tích mặt cắt ngang của hộp.

-       Nếu (H + W) < 200 mm, để hở hoàn toàn, không có đệm bên trong hay nắp chóp.

Bảng dưới là kích cỡ dành cho các phần dạng hộp vuông. Đối với các phần dạng hộp tam giác, nên tính diện tích cần thiết và kiểm tra với người mạ để đặt các lỗ hở.

Kích cỡ hộp (H+W) (mm)

Đường kính lỗ A( mm)

Góc cắt (mm)

1219

203

152

914

152

127

813

152

102

711

152

76

610

127

76

508

102

76

406

102

51

305

76

51