CN CÔNG TY TNHH VỸ LÂM - Mạ kẽm nhúng nóng chuyên nghiệp
tru antenne.jpg

Thổi lỗ cho 1 số sản phẩm điển hình : Cột ống, dầm, đèn đường và cột tín hiệu

     

(Có bệ và có (hoặc không có) nắp chóp) 

                                 cotinhieu

Vị trí chỗ hở:

1 - Tốt nhất là nên để hai đầu hở, với đường kính bằng với đường kính các phần trên và dưới.

2 – 3 – 4 : Đây là một lỗ hở thay thế bằng kích cỡ nếu không được phép để hở.

5 - Nên dùng như thế này khi không được phép để lỗ hở trên nắp chóp hoặc đế: hay hình bán nguyệt cách nhau 180 độ và ở hai đầu của cột.

Kích cỡ

Các lỗ hở ở mỗi đầu phải bằng ít nhất 30% của diện tích mặt cắt ngang của ống, đối với ống 80mm và lớn, và bằng 45% của diện tích mặt cắt ngang cho các ống nhỏ hơn 80mm.

  1. Các đầu hoàn toàn hở
  2. Khe A = 19 mm, Lỗ trung tâmđường kínhB = 76 mm.
  3. Bán nguyệt bán kính C = 45 mm (ví dụ kích cỡ cho đường kính 150 mm).
  4. Hở hình bán kính ô van = 45 mm.
  5. Bán nguyệt bán kínhD = 19 mm.