CN CÔNG TY TNHH VỸ LÂM - Mạ kẽm nhúng nóng chuyên nghiệp
1.jpg

Thổi lỗ cho 1 số sản phẩm điển hình : Giàn ống 80mm và lớn hơn

Các phần nằm dọc

                                     gianong

-       Đặt các lỗ cho các chi tiết dựng đứng giống như Ví dụ A và B.

-       Mỗi chi tiết thẳng đứng nên có 2 lỗ ở mỗi đầu và cách nhau 180°, thẳng hàng với các chi tiết nằm ngang như ở mũi tên. Kích cỡ của các lỗ nên bằng nhau và tổng diện tích hai lỗ ở hai đầu của chi tiết thẳng đứng (Diện tích C và D hay diện tích E và F) nên bằng ít nhất 30% của diện tích mặt cắt ngang.

       Nắp đầu mút – trục ngang:

  1.   Sản phẩm nên để mở hoàn toàn với đường kính lỗ bằng với đường kính bên  trong của ống.
  2.   Các lỗ hở thay thế bằng nhau có thể để hở như trên hình hoặc hở ít nhất 30% đường kính bên trong.