CN CÔNG TY TNHH VỸ LÂM - Mạ kẽm nhúng nóng chuyên nghiệp
tru antenne.jpg

Thổi lỗ cho 1 số sản phẩm điển hình : Giàn tam giác dạng hộp

                                                                        tamgiachop

-    Mỗi chi tiết thẳng đứng phải có hai lỗ ở mỗi đầu, cách nhau 180 độ, thẳng hàng với các chi tiết nằm ngang. Lỗ cho các chi tiết thẳng đứng nên đặt như hình A và B.

-    Kích cỡ của các lỗ nên bằng nhau và tổng diện tích của 2 lỗ ở 2 đầu của trục đứng nên bằng 30% của diện tích mặt cắt ngang.

Nắp đầu mút – trục ngang: H= Chiều rộng mặt cắt; W = chiều dài mặt cắt.

  1.   Tốt nhất là nên để hở hoàn toàn.
  2.  

-    Nếu H + W = 24” (61 cm)  hay lớn hơn, diện tích của lỗ, cộng với các góc cắt nên bằng 25% của diện tích của ống (Diện tích = H x W).

-    Nếu H + W nằm giữa 16” và 24” (41-61 cm), diện tích của lỗ, cộng với các góc cắt nên bằng 30% của diện tích của ống.

-    Nếu H + W nằm giữa 8” và 16” (20-41cm), diện tích của lỗ, cộng với các góc cắt nên bằng 40% của diện tích của ống.

-    Nếu H + W nhỏ hơn 8” (20 cm), ống nên để hở hoàn toàn.