CN CÔNG TY TNHH VỸ LÂM - Mạ kẽm nhúng nóng chuyên nghiệp
cong.jpg

Xưởng cơ khí

nhà máy cơ khí

xưởng cơ khí

máy đọt 150 tấn

máy hàn CO2

máy uốn NC

máy xen 250 tấn

máy cắt tự động

máy chấn 250 tấn