CN CÔNG TY TNHH VỸ LÂM - Mạ kẽm nhúng nóng chuyên nghiệp
cong.jpg

Video & hình ảnh

 

Hình ảnh về nhà máy 

                 Cổng 

       Cầu trục và monorail   

                                                    

                  Cân xe

 

              

 

          

 

        

 

          

 

Hình ảnh về sản xuất 

          

                  Điều khiển cầu trục

  IMG 8254

 

                            Treo hàng

          

        

                 Gạt xỉ trụ đa giác

 

 

 

                    Nhúng Cromat


          

     

     Hàng tập kết sau khi làm nguội

  

 

                Kiểm tra độ dày lớp kẽm