CN CÔNG TY TNHH VỸ LÂM - Mạ kẽm nhúng nóng chuyên nghiệp
cong.jpg

Sơ đồ tổ chức

 Công ty có đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp được đào tạo ở các trường đại học tại Việt Nam và nước ngoài, làm việc trong môi trường quản lý nghiêm ngặt về chất lượng ISO 9001-2008, với sự thống nhất cao từ ban giám đốc đến nhân viên các cấp. Việc quản lý công việc, nội dung, tài liệu luôn đảm bảo được tiến độ, cũng như luôn nhận được sự đánh giá tốt của khách hàng về chất lượng sản phẩm khi bàn giao.


Nhấn vào đây để xem sơ đồ tổ chức