CN CÔNG TY TNHH VỸ LÂM - Mạ kẽm nhúng nóng chuyên nghiệp
cong.jpg

Công suất

     
     Với kích thước bể kẽm lớn, Vylagal có thể mạ được hầu hết mọi cấu kiện hiện nay trên thi trường. Ngay cả một số cấu kiện dài hơn chiều dài của bể mạ, những kỹ sư của Vylagal, bằng nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, cũng có thể mạ tốt.

       Bên cạnh đó, hệ thống thiết bị vào loại hiện đại nhất hiện nay, chính là điểm ưu việt giúp Vylagal có thể mạ với công suất rất lớn. Tùy theo loại sản phẩm, mỗi ngày 16h làm việc, công ty chúng tôi có thể mạ từ 50 đến 200 tấn.
  
     
 

- Hộ lan can : 100 tấn/ngày.
- Giàn giáo xây dựng : 40 tấn/ngày.